logo
TỪ ĐIỂN TOÀN NĂNG
EJOY -
Ưu đãi 30%

Tra cứu kiến thức chuyên môn trên mọi nền tảng video.

Đọc hiểu tài liệu, file PDF nhanh chóng.

Tra từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dễ dàng.

Hiểu cách dùng từ vựng trong từng ngữ cảnh

 4.9/5 sao trên của hàng chrome từ hơn 4.276 ratings 

TỪ ĐIỂN ĐA PHƯƠNG TIỆN EJOY - Ưu đãi 30%

Tra cứu kiến thức chuyên môn trên mọi nền tảng video.

Đọc hiểu tài liệu, file PDF nhanh chóng.

Tra từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dễ dàng.

Hiểu cách dùng từ vựng trong từng ngữ cảnh.

 4.9/5 sao trên của hàng chrome từ hơn 4.276 ratings 

Tra cứu kiến thức trên video YouTube và tất cả website video.

 Dịch phụ đề, xem video YouTube song ngữ ngay trên App. Tra cứu kiến thức chuyên môn trên tất cả website video như Coursera, Udemy...

Tra cứu kiến thức chuyên môn trên mọi nền tảng video.

Dịch phụ đề, xem video song ngữ trên YouTube, Netflix, Coursera, Udemy... hay bất kì website video nào. 

Đọc hiểu tài liệu, file PDF nhanh chóng.

Dịch cụm từ, câu, thậm chí đoạn văn trên website, báo chí hay file PDF với chỉ 1 vài click mà không cần mở sang tab mới.

Tra từ vựng tiếng Anh chuyên ngành dễ dàng.

Tra nghĩa từ vựng chuyên ngành không có nghĩa trong tiếng Việt với ChatGPT (sắp ra mắt).

Hiểu cách dùng từ vựng trong từng ngữ cảnh.

 Tra đầy đủ thông tin của từ vựng: phiên âm, nghĩa Anh-Anh, Anh-Việt, cách dùng từ, gốc từ, từ đồng nghĩa, slang và câu ví dụ, từ điển video.

Hỗ trợ 14/7 

Đội ngũ support hỗ trợ nhiệt tình từ 8h - 22h hàng ngày.

Liên tục cải tiến

Bạn không cần trả thêm phí nếu như eJOY phát triển thêm tính năng mới cho từ điển.

Cam kết hoàn tiền

eJOY cam kết hoàn tiền nếu bạn không thấy hiệu quả. Để được hoàn tiền, bạn vui lòng gửi email tới support@ejoy-english.com và ghi rõ lý do muốn hoàn tiền trong vòng 3 ngày kể từ ngày thanh toán.

Hỗ trợ 14/7 

Đội ngũ support hỗ trợ nhiệt tình từ 8h - 22h hàng ngày.

Liên tục cải tiến

Bạn không cần trả thêm phí nếu như eJOY phát triển thêm tính năng mới cho từ điển.

Cam kết hoàn tiền

eJOY cam kết hoàn tiền nếu bạn không thấy hiệu quả. Để được hoàn tiền, bạn vui lòng gửi email tới support@ejoy-english.com và ghi rõ lý do muốn hoàn tiền trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán.

ƯU ĐÃI 30% - DUY NHẤT HÔM NAY

Nghe, đọc hiểu mọi video, tài liệu & biết cách dùng từ vựng trong từng ngữ cảnh. 

tháng
năm

Từ điển Mobile

đ
25.000
/tháng
Nghe-hiểu video, tra cách dùng từ đúng.
Tính năng Pro trên App:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Tra từ offline

Từ điển Laptop

đ
40.000
/tháng
Nghe-hiểu video, đọc-hiểu tài liệu & tra cách dùng từ.
Tính năng Pro trên Laptop:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ

Từ điển Mobile + Laptop

đ
45.000
/tháng
Nghe-hiểu video, đọc-hiểu tài liệu & tra cách dùng từ.
Tính năng Pro trên App & Laptop:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ
dot-single
Tra từ offline trên App

Từ điển Mobile

đ
269.000
đ
189.000
/năm
Nghe-hiểu video, tra cách dùng từ đúng.
Tính năng Pro trên App:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Tra từ offline

Từ điển Laptop

đ
449.000
đ
319.000
/năm
Nghe-hiểu video, đọc-hiểu tài liệu & tra cách dùng từ.
Tính năng Pro trên Laptop
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ

Từ điển đa nền tảng

đ
469.000
đ
329.000
/năm
Nghe-hiểu video, đọc-hiểu tài liệu & tra cách dùng từ.
Tính năng Pro trên App & Laptop:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ
dot-single
Tra từ offline trên App

Hơn 1.400.000 người dùng trên thế giới đã trải nghiệm và thành công

Sau khi bạn đăng ký, eJOY sẽ liên hệ với bạn để tư vấn bạn gói từ điển phù hợp nhất.

Tên của bạn*
Số điện thoại của bạn*
Email của bạn (không bắt buộc)
Vui lòng chọn gói từ điển*
Vui lòng chọn thời hạn
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Hơn 1.400.000 người dùng trên thế giới đã trải nghiệm và thành công

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 

Sau khi bạn đăng ký, eJOY sẽ liên hệ với bạn để tư vấn bạn gói từ điển phù hợp nhất.
Bạn cũng có thể thanh toán luôn để được kích hoạt từ điển Pro trong vòng 1 giờ làm việc kể từ lúc thanh toán. 

HOẶC THANH TOÁN LUÔN

Bước 1: Chuyển khoản thanh toán
Nội dung: [email] [SĐT] [tu dien] [thời hạn Pro] 
VD: abc@gmail.com 0123456789 tu dien 1nam 
Bước 2: Nhận mã code & hướng dẫn nâng cấp từ điển qua email 

Tên của bạn*
Số điện thoại của bạn*
Email của bạn (không bắt buộc)
Vui lòng chọn gói từ điển*
Vui lòng chọn thời hạn
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed

Chủ tài khoản: Công ty CP Công nghệ Giáo dục eJOY
Số tài khoản: 19037306142013

Chủ tài khoản: Bùi Thị Hoàng Điệp
Số tài khoản: 098.351.4709

ƯU ĐÃI 30% - Duy nhất hôm nay

tháng
năm

Từ điển Mobile

đ
25.000/tháng
Tính năng Pro trên App:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Tra từ offline

Từ điển Laptop

đ
40.000/tháng
Tính năng Pro trên Laptop:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ

Từ điển Mobile + Laptop

đ
45.000/tháng
Tính năng Pro trên App & Laptop:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ
dot-single
Tra từ offline trên App

Từ điển Mobile

đ
269.000/năm
đ
189.000/năm
Tính năng Pro trên App:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Tra từ offline

Từ điển Laptop

đ
449.000/năm
đ
319.000/năm
Tính năng Pro trên Laptop:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ

Từ điển Đa nền tảng

đ
469.000/năm
đ
329.000/năm
Tính năng Pro trên App & Laptop:
dot-single
Xem video song ngữ
dot-single
Tra cách dùng từ
dot-single
Từ điển video
dot-single
Dịch file PDF
dot-single
Yêu cầu tích hợp website xem song ngữ & tra từ
dot-single
Tra từ offline trên App

Hơn 1.400.000 người dùng trên thế giới đã trải nghiệm và thành công

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 

Sau khi bạn đăng ký, eJOY sẽ liên hệ với bạn để tư vấn bạn gói từ điển phù hợp nhất.
Bạn cũng có thể thanh toán luôn để được kích hoạt từ điển Pro trong vòng 1 giờ làm việc kể từ lúc thanh toán. 

Tên của bạn*
Số điện thoại của bạn*
Email của bạn (không bắt buộc)
Vui lòng chọn gói từ điển*
Vui lòng chọn thời hạn
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed

HOẶC THANH TOÁN LUÔN

Bước 1: Chuyển khoản ngân hàng hoặc ví MoMo
Nội dung [email] [SĐT] [tu dien] [thời hạn Pro] 
VD: abc@gmail.com 0123456789 tu dien 1nam 
Bước 2: Nhận mã code & hướng dẫn nâng cấp từ điển qua email 

Chủ tài khoản: Công ty CP Công nghệ Giáo dục eJOY
Số tài khoản: 19037306142013

Chủ tài khoản: Bùi Thị Hoàng Điệp
Số tài khoản: 098.351.4709

Hơn 1.400.000 người dùng trên thế giới đã trải nghiệm và thành công

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 

Sau khi bạn đăng ký, eJOY sẽ liên hệ với bạn để tư vấn bạn gói từ điển phù hợp nhất.

HOẶC THANH TOÁN LUÔN

Bước 1: Chuyển khoản thanh toán
Nội dung: [email] [SĐT] [tu dien] [thời hạn Pro] 
VD: abc@gmail.com 0123456789 tu dien 1nam 
Bước 2: Nhận mã code & hướng dẫn nâng cấp từ điển qua email 

Tên của bạn*
Số điện thoại của bạn*
Email của bạn (không bắt buộc)
Vui lòng chọn gói từ điển*
Vui lòng chọn thời hạn
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed

Chủ tài khoản: Công ty CP Công nghệ Giáo dục eJOY
Số tài khoản: 19037306142013

Chủ tài khoản: Bùi Thị Hoàng Điệp
Số tài khoản: 098.351.4709

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thanh toán như thế nào?

Bạn có thể thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, MoMo, COD (thanh toán tiền mặt - nhận tại nhà), thẻ tín dụng. 

Tôi thanh toán xong thì tài khoản có tự động lên Pro không?

Sau khi bạn thanh toán thành công, eJOY sẽ gửi hướng dẫn sử dụng và mã nâng cấp tài khoản Pro qua email của bạn trong 24h làm việc (kể cả cuối tuần và nghỉ lễ).

Từ điển có giới hạn thiết bị sử dụng không?

eJOY sẽ giới hạn các thiết bị sử dụng eJOY cùng một lúc để tránh trường hợp mua bán tài khoản, 1 tài khoản được bán cho nhiều người, dẫn đến nhiều bạn bị rơi vào trạng thái sử dụng sản phẩm chất lượng kém, không ổn định, thậm chí bị mất tài khoản.

Tôi đã mua Pro-voca thì có cần mua từ điển không?

Nếu bạn đã mua gói Pro-voca hoặc Pro-Plus thì sẽ được truy cập tất cả tính năng Pro từ điển toàn năng mà không cần trả thêm bất kì khoản phí nào. 

“Nhờ tính năng dịch phụ đề video mà mình có thể học các khóa học thiết kế bằng tiếng Anh cực kỳ dễ dàng. Tra từ nhanh chóng, biết được cách phát âm, cách dùng từ chính xác theo các ngữ cảnh khác nhau. Tích hợp thêm ChatGPT thì càng tuyệt hơn nữa.
Linh Ứng

Designer

Linh Ứng 
UI/UX Designer

“Nhờ tính năng dịch phụ đề video mà mình có thể học các khóa học thiết kế bằng tiếng Anh cực kỳ dễ dàng. Tra từ nhanh chóng, biết được cách phát âm, cách dùng từ chính xác theo các ngữ cảnh khác nhau. Tích hợp thêm ChatGPT thì càng tuyệt hơn nữa."

Về đội ngũ eJOY

Từ điển toàn năng eJOY được phát triển bởi đội ngũ eJOY Learning - nhóm đã đạt giải nhất cuộc thi STARTUP Việt do báo VNEXPress tổ chức năm 2022 và giải 3 cuộc thi khởi nghiệp Quốc gia TECHFEST năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Ra đời năm 2019, eJOY không ngừng đổi mới, sáng tạo để phát triển một nền tảng học tập nơi tính độc đáo, sự đa dạng của người học được tôn trọng và phát triển.

 4.9/5 sao trên của hàng chrome từ hơn 4.276 ratings 

ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRÊN CÁC BÁO UY TÍN

ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRÊN CÁC BÁO UY TÍN

Hơn 1.400.000 người dùng trên thế giới đã trải nghiệm và thành công

  Email: support@ejoy-learning.com

Hotline: 039.839.9060

Copyright © 2023 eJOY Learning Jsc. | Terms of use | Privacy Policy

Please wait